FILMOGRAFIJA

 

IMDb - Nemanja Jovanov
IMDbLink

Poslom filmskog stvaraoca bavim se preko petnaest godina. Za to vreme sam naučio mnogo toga, ali i shvatio da toliko praznine i dalje stoji ispred mene. Upoznao sam filmsko vizuelno stvaralaštvo i sagledao ga iz mnogo uglova, prateći tehnološki razvoj i prekretnicu na digitalno stvaralaštvo.

Promenio sam pozicije od asistentskih do producentskih, stvarajući oštru i dobro eksponiranu sliku o svemu što film jeste i može biti.

Radio sam kao direktor fotografije na nekim, široko poznatim filmovima, koji predstavljaju “novi crni talas” domaćeg filma i sarađivao sa mnogim domaćim i stranim rediteljima i ekipama.

Kao snimatelj/reditelj/scenarista/montažer stvorio sam mnoštvo reklamnih spotova, namenskih i korporativnih filmova od kojih mnogi krase beskraj Youtuba.

Tokom proteklih deset godina uvidevši da se filmski izraz menja, započeo sam sa detaljnim upoznavanjem tehnologije digitalne post-produkcije filmske slike, što me dovelo do bogatog  portfolija saradnje na završnim obradama mnogih svetskih i domaćih filmova u renomiranoj kompaniji Living Pictures.

Tanani segment ovog i dalje rastućeg iskustva, delim sa polaznicima radionica fotografije i filma u FOTO ZAVODU 9, zajedno sa svojom suprugom. Udruženje FOTO ZAVOD 9 smo osnovali 2013. godine, kao platformu za negovanje kulture vizuelnog izraza. Uspešno vodimo radionice fotografije i filma, trudeći se da svesrdno prenesemo naučeno svima koji to žele.